117 – kopio.JPG

115 – kopio.JPG

 

                                 Ihminen ei voi löytää uusia valtameriä, 

                                 ellei hän uskalla kadottaa rantaa näkyvistään.

                                                      Andre Gide